Stránky

05 septembra 2022

VINOHRADNÍCKE POVESTI. Slávnosť uvítania knihy.

Autorky Dobroslava Luknárová a Zuzana Kuglerová.
2. vydanie.
Kedy? V piatok 9. septembra 2022 o 14.00 hod.
Kde? Obecná záhrada, Alstrova 24920 januára 2020

Aleš Šilberský: O prvom roku Račianskeho muzeálneho spolku

Milí Račania, sme radi, že naša muzeálna prezentácia v uplynulom roku priniesla svoje ovocie. V priebehu roka sme sa Vám predstavili v Rači na štyroch podujatiach, otvorili sme pre Vás FB stránku a o našej činnosti aj plánoch sme Vás informovali vo viacerých článkoch v Račianskom výbere i na stránkach račan.sk.

08 júla 2019

Aleš Šilberský: Prvá výstava Račianskeho muzeálneho spolku v Rači

Milí Račania,
naša prvá muzeálna prezentácia na hodoch v Rači od 3. 5. do 7. 5. 2019 je za nami. Všetkým návštevníkom, Račanom, pracovníkom MÚ Rača, účinkujúcim, spolupracovníkom a predovšetkým Vám, milé kolegynky z RMS, patrí veľké poďakovanie za nevšedný zážitok. Spoločným úsilím sme predstavili v prítomnosti kúsok našej bohatej minulosti, pre ktorú sme sa rozhodli založiť RMS, aby aj v Rači bolo profesionálne múzeum v Koloničovej kúrii.

17 septembra 2017

Aleš Šilberský: O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 3/3

(záverečná časť článku z čísla 2/2016)

Milí spoluobčania, v nadväznosti na predchádzajúce dva články, položme si otázku, čo vieme o našej histórii a o našich múzeách?

Časopis Múzeum č. 3/2006 urobil anketu „Načo sú nám múzeá“. Predpokladám, že nik z čitateľov v odpovedi na otázku nespochybnil kultúrny význam múzeí a jeho nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Odpovede čitateľov pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska a z rôznych oblastí štátnej správy sa navzájom úžasne dopĺňali v potrebách, úlohách a funkciách múzeí. Neviem, či to bola náhoda, ale zo šiestich autorov uverejnených odpovedí boli štyria z Martina, čiže z kolísky slovenského múzejníctva. Po ťažkom, náročnom úsilí predošlých generácií o vlastnú identitu Slovákov približne od konca 18. storočia, cez súkromné a školské zbierky bola v roku 1863 založená Matica slovenská a následne aj muzeálna zbierka. Na tomto obrodení národa sa podieľali významné osobnosti s ich nasledovníkmi, ktorí rozvíjali tieto myšlienky do dnešných dní, kedy si život, krajinu a našu kultúru spravujeme sami.

31 júla 2017

Aleš Šilberský: O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 2/3

(pokračovanie článku z čísla 2/2016)

Milí spoluobčania, ďalšou knihou bola publikácia „Rača“, s podtitulom 1245, vydaná v roku 1997 pod vedením Vladimíra Ivaniča Miestnym úradom v Rači k oslave 750-eho výročia od prvej písomnej zmienky o Rači. Autori výstižne prepojili minulosť s prítomnosťou na fotografiách a rozšírili uhol pohľadu o kapitoly z dejín, napríklad o Farskú kroniku. Z doslovu knihy vyberám: „Túto publikáciu sme napísali pre všetkých. Pre jedných, aby si oživili spomienky, či dozvedeli sa niečo nové, čo doposiaľ nevedeli, pre iných, aby sa im stala Rača blízka, ba celkom blízka.“.


30 decembra 2016

Aleš Šilberský: O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 1/3

Milí spoluobčania, v dnešnej dobe má každý z nás okolo seba istotne nielen jeden predmet, nástroj, alebo dajakú pamiatku z minulosti obľúbenú. Nezamýšľame sa, prečo to tak je a ani nás koľkokrát nezaujíma, kto ten predmet vyrobil, kto ho vlastnil a na čo všetko poslúžil. Máme ho uložený na poličke, postavený v kúte, či zavesený na viditeľnom mieste, skrátka potrebujeme ho mať blízko pri nás, aby sme si naň mohli občas siahnuť, inokedy nám stačí pohladiť ho očami. Jednoducho tešíme sa, že ho máme, že nám robí radosť a možno aj skrášľuje náš domov.

Mnohí z nás už v detstve objavili tú vášeň obklopovať sa krásnymi vecami a začali dačo zbierať. Chlapci zväčša známky, odznaky, mince a dievčatá zasa servítky, básničky a obrázky do pamätníčka. Všeličo sa dá zbierať. Komu tá zábava vydrží, môže vytvoriť aj unikátny súbor hodný veľkého obdivu, hodnoty aj úcty. V neposlednom rade môže pre nás všetkých zachrániť niečo zo svojej rodiny, z miestnych tradícií, a tak prispieť do našej národnej kultúry a histórie.

13 apríla 2015

Dobroslava Luknárová: Kto si ešte pamätá? Kto si spomenie?

V Historickom kalendári na rok 2015, spracovanom p. M. Hatalovou, nájdeme medzi výročiami na mesiac apríl aj toto heslo:

V roku 1975 (40 rokov) 13. 4. 1975 bola slávnostne otvorená prvá expozícia „Račianskej izby“ v staršom račianskom dome na Alstrovej ulici č. 86 (dom už dnes nestojí). Expozícia pozostávala z pamätnej izby s typickým nábytkom a zbierkou artefaktov a bola zriadená z iniciatívy členov miestneho odboru Matice slovenskej v Rači ako dar MO MS k 30. výročiu oslobodenia Rače. Po zrušení MO MS v roku 1979 sa musela zrušiť aj expozícia Račianskej izby a historicky najvzácnejšie exponáty prevzalo Mestské múzeum do svojho archívu. Nová expozícia „Račianskej izby“ sídli od roku 1998 v budove Obecného domu na Alstrovej ulici 249.


Bývalý dom MO MS a „Račianska izba“ v rokoch 1975-9, stav z roku 1975

20 októbra 2012

Ľudovít Havlovič a kol.: Račianske múzeum s galériou v Koloničovej kúrii - návrh

Návrh na premiestnenie Račianskej izby do Koloničovej kúrie a jej premenu na Račianske múzeum s galériou.

Račianska izba, vlastivedné múzeum pre dokumentáciu dejín a prírody mestskej časti Bratislava-Rača, má za sebou takmer 40-ročnú pohnutú históriu. Vznikla v roku 1975 ako pamätná izba vďaka zanieteniu členov Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) a ochote Račanov venovať a zapožičať do jej národopisnej a vinohradníckej zbierky pamiatkové predmety - kroje, nábytok, predmety dennej potreby, listiny, fotografie, vinohradnícke nástroje a zariadenia. Bohužiaľ, po štyroch rokoch činnosti bola Račianska izba spolu s MO MS v roku 1979 zrušená.
 
Interiér bývalej „Račianskej izby“ pred zrušením v roku 1979

11 decembra 2009

Dobroslava Luknárová: Račianska pamätná izba

„Váš tatino má pravdu, v šesťdesiatych rokoch tu bola pôrodnica.“

Račianska pamätná izba

„Pani, potvrďte mi, že tu bola pôrodnica,“ prihovára sa službukonajúcej lektorke mladý muž a ukazuje na ženu a dve dievčence, ktoré stoja za ním, „tieto moje mi to nechcú veriť.“


Minulé články