Stránky

08 júla 2019

Aleš Šilberský: Prvá výstava Račianskeho muzeálneho spolku v Rači

Milí Račania,
naša prvá muzeálna prezentácia na hodoch v Rači od 3. 5. do 7. 5. 2019 je za nami. Všetkým návštevníkom, Račanom, pracovníkom MÚ Rača, účinkujúcim, spolupracovníkom a predovšetkým Vám, milé kolegynky z RMS, patrí veľké poďakovanie za nevšedný zážitok. Spoločným úsilím sme predstavili v prítomnosti kúsok našej bohatej minulosti, pre ktorú sme sa rozhodli založiť RMS, aby aj v Rači bolo profesionálne múzeum v Koloničovej kúrii.

Pán Ľudovít Havlovič uprostred členov RMS

Veríme, že prítomných potešil v piatok poobede úvodný program so sprievodným slovom a vystúpením žiakov zo ZUŠ Vrbenského a ZŠ Tbiliská, ktorý otvoril výstavu aj čulé rozhovory o našej minulosti.

Prezentácia RMS v náznaku predstavila to, čo by malo byť z našej histórie v samotnom Račianskom múzeu. Dejiny Rače sme tu mali zastúpené viacerými publikáciami o našej histórii, boli tu katastrálne mapy Rače z konca 19. storočia aj zo súčasnosti, na paneloch bolo množstvo fotografií z rôznych období s doplnkovými textami o jednotlivých častiach dnešnej MČ: Krasňany, Rendez a Rača. Boli spomenuté školy, spolky a bohatá športová činnosť bola doplnená o konkrétne športové predmety (napr. staré lyže či bicykel BMX, kombinéza parašutistu s padákom, ocenenia, diplomy a iné). Pre deti i dospelých sme mali pripravené hry, hádanky, detský kútik a obrovskú, dokonalú železničnú dráhu pre oči malých aj dospelých divákov.

Na veľkej obrazovke sa premietal dokument z r. 2002, v ktorom pán Ľudovít Havlovič sprevádzal žiakov zo ZŠ Tbiliská po pamätihodnostiach v Rači a odovzdával im svoje vedomosti miestneho historika.

Bolo úžasné, že pán Ľudovít Havlovič prišiel medzi nás na našu prvú muzeálna prezentáciu a mohli sme sa tu s ním porozprávať a potešiť.

Dominantou inštalácie bolo na pódiu zariadenie račianskeho obydlia, ktoré zachytilo tradične vybavenú domácnosť nábytkom – kredencom, umývacou smaltovou súpravou, skriňou s toaletným zrkadlovým stolíkom, posteľou s nočným stolíkom a tkaným kobercom, kolískou, stojanom na kvety a v strede izby bol slávnostne prestretý stôl. Ďalej tu bolo množstvo smaltového riadu, rôznych kuchynských pomôcok, aj nástroj obživy – šijací stroj s odevom či výrobkami z textilu pre úžitok i potešenie vo forme násteniek a ďalších drobností, ktoré svojou pestrosťou potešili nejedno srdce.

Už raz preverené lákadlo návštevníkov – tradičné bývanie – malo svojho predchodcu v prvej expozícii z roku 1975-9, kde boli k dispozícii dve miestnosti v typickom vinohradníckom rodinnom domčeku.

Múzejnú prezentáciu doplnila výstava krojov karpatských Nemcov na Slovensku zo SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave.

V strede sály na dlhom výstavnom pulte sa nachádzal otvorený depozitár z prvých darov občanov do Račianskeho múzea. Predstavoval zmes predmetov z domácností, kuchyne, z dielní, aj zo športu, z pivnice či vinohradu. Naokolo boli rozprestreté miestne časopisy Račiansky výberračan.sk výber, v ktorých si hostia mohli polistovať.

Boli tu tiež panely s literárnymi a hlavne výtvarnými prácami detí zo súťaže Račiansky jahodový kvet, 23. ročník organizovaný Miestnym odborom Matice Slovenskej v Rači.

Bolo milé, že niektorí návštevníci výstavy nám hneď nasledujúci deň priniesli ďalšie exponáty: plechové či hliníkové nádoby, rôzne textilné predmety aj malý tranzistor do zbierky.

Celkom sme získali 101 ks predmetov. Návštevníci nás podporili aj dobrovoľným finančným príspevkom. Za všetko veľmi ďakujeme.


Milí Račania,
RMS vás prosí o vašu podporu a spoluprácu. Len tak sa nám podarí podchytiť každú oblasť života našich predkov, vrátane osobností, ktoré v Rači zanechali výraznú stopu. Potešíme sa, keď sa pridáte do nášho OZ a pomôžete zdokumentovať našu históriu. Prosíme Vás, ozvite sa nám na FB – Račiansky muzeálny spolok, email muzeumraca@gmail.com, alebo mobil 0904 858 234.


Čaká nás veľa spoločného úsilia s Vami, s MÚ Rača aj s každým, kto má záujem, aby sme dosiahli spoločný cieľ – Račianske múzeum, ktoré bude reprezentovať bohatú históriu, rozmanitú kultúru a osobité tradície našich predkov. Robíme to v prospech našej mládeže, nových občanov, turistov a predovšetkým Račanov, ktorí tu majú svoje korene, predkov, prežité detstvo, dospelosť, radosti aj starosti skrátka... majú tu všetko.

Tešíme sa, že náš tím RMS, ktorý obnovil náš priateľ Miro Ščibrany, ako nástupnícku skupinku po predošlej zostave s pánom Ľudovítom Havlovičom z roku 2012, nadväzuje plánom vytvoriť Račianske múzeum v Koloničovej kúrii a touto prezentáciou preukázal úžasnú tvorivosť v rozmanitosti našich rôznych povolaní a záujmov, ktoré sa vzájomne doplnili ku spoločnému dielu.

Váš RMS
PhDr. Maniková Jana
Mgr. Luknárová Dobroslava
Ing. Hatalová Mária
Mgr. Luknárová Monika
Ing. Vanerková Ingrid
Šilberský Aleš (autor článku)

V Bratislave-Rači 19. mája 2019

Úvodný program výstavy RMS v NKD

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Minulé články