Stránky

08 júla 2019

Aleš Šilberský: Prvá výstava Račianskeho muzeálneho spolku v Rači

Milí Račania,
naša prvá muzeálna prezentácia na hodoch v Rači od 3. 5. do 7. 5. 2019 je za nami. Všetkým návštevníkom, Račanom, pracovníkom MÚ Rača, účinkujúcim, spolupracovníkom a predovšetkým Vám, milé kolegynky z RMS, patrí veľké poďakovanie za nevšedný zážitok. Spoločným úsilím sme predstavili v prítomnosti kúsok našej bohatej minulosti, pre ktorú sme sa rozhodli založiť RMS, aby aj v Rači bolo profesionálne múzeum v Koloničovej kúrii.

Minulé články