Stránky

08 januára 2022

Aleš Šilberský: RMS mal v decembri tri roky

Bilancia činnosti Račianskeho muzeálneho spolku v období 13.12.2018 až 2021.
Pre Račiansky muzeálny spolok (RMS) je december spojený s dátumom 13.12.2018, kedy sa uskutočnila jeho slávnostná zakladajúca schôdza v reštaurácii BIVIO v Rači. Na stretnutí sa zúčastnil starosta Michal Drotován a okolo štyridsať hostí. Vzácnym hosťom bol čestný predseda RMS, nedávno zosnulý pán Ľudovít Havlovič. V úvodných príhovoroch sme sa predstavili a porozprávali o našom pláne zriadiť v Koloničovej kúrii profesionálne Račianske múzeum s konkrétnym programom a aktivitami. Okrem získavania exponátov, dokumentov, spomienok a fotografií sme si naplánovali rôzne tematické výstavy, programy pre deti, mládež i seniorov, rôzne stretnutia a prednášky.
V nasledujúcom roku sme už naplno pracovali na štyroch podujatiach.
O potrebe Račianskeho múzea sme s ďalšími OZ hovorili v marci 2019 v NKD na festivale „Račania Račanom“, kde sme sa stretli s podporou návštevníkov vybudovať takéto múzeum. Pravidelne sme vás začali informovať o našich plánoch a činnosti na FB, v článkoch v Račianskom výbere i na stránkach račan.sk a súčasne sme vás zapájali do spolupráce.
Prvú výstavu „Ako žili naši predkovia v Rači“ sme pripravili v máji 2019 počas hodov vo veľkej sále NKD. Bola zostavená s bohatým kultúrnym a poznávacím programom v štruktúre, aké by mohlo byť naše múzeum a čo by malo obsahovať. Návštevník tu našiel otvorený depozitár s prvými darmi zbierkových predmetov. Na paneloch boli fotografie s históriou Krasňan, Rendezu a Rače, s katastrálnymi mapami obce a jej chotára. Vedľa nich bola zapožičaná výstava fotografií krojov zo SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov. Prezentovala sa tu aj Matica slovenská literárnou a výtvarnou súťažou pre žiakov – Račiansky jahodový kvet, 23. ročník. Veľká maketa železničnej dráhy s vláčikmi a s ukážkou železničiarskych uniforiem bola potešením pre malých aj veľkých návštevníkov. V časti venovanej športu a školstvu sme mali pripravené pre deti i dospelých tematické ankety, hry a hádanky. Na pódiu dominovala krásne naaranžovaná račianska izba – ukážka tradičnej domácnosti s dobovým nábytkom, kuchynským vybavením s množstvom predmetov dennej potreby aj spálňou. Nechýbala prezentácia literatúry o Rači, v improvizovanom televíznom kútiku sa premietal filmový dokument z r. 2002, v ktorom pán Ľudovít Havlovič sprevádzal žiakov zo ZŠ Tbiliská po pamiatkach v Rači a prítomní si mohli pozrieť videoprezentáciu takmer 300 fotografií starej Rače.
Reakcie návštevníkov boli bezprostredné, priamo na výstavu nám prinášali ďalšie predmety, súce do budúceho múzea. Po skončení výstavy nám pán starosta MÚ umožnil preniesť sa s exponátmi a aktivitami do Koloničovej kúrie.
Veľká výzva pre RMS nás čakala v auguste a v septembri 2019. MÚ Rača nás prizval ku spolupráci na náročnom projekte k získaniu dotácie z Nórskych fondov na rekonštrukciu Koloničovej kúrie. S pracovníčkami MÚ a prizvanými odborníkmi a zástupcami Fakulty architektúry sme sa zúčastnili viacerých rokovaní, aj pred občanmi počas Račianskeho vinobrania. Tam sme verejne obhajovali projekt rekonštrukcie a potrebu Račianskeho múzea v Koloničovej kúrii.
Koncom septembra 2019 sme aj z podnetov občanov na prehliadke Koloničovej kúrie vypracovali komplexný projekt pre dotácie z Nórskych fondov v rozsahu 25 strán. Projekt obsahoval plán aktivít pre návštevníkov, čo všetko by mohlo múzeum so stálou aj tematickými expozíciami pripraviť a ako by malo fungovať. Hoci Nórske fondy sa nezrealizovali, náš projekt je k dispozícii pre budúcu rekonštrukciu.
Začiatkom decembra 2019 počas Račianskych vianočných trhov sme pripravili za veľmi náročných podmienok výstavu „Vianoce našich starých rodičov“ v bývalej vinárni v NKD. Podelili sme sa s vami o spomienky na tradičné Vianoce v Rači; návštevníci sa mohli tešiť zo šestnástich betlehemov, z viacerých dobovo ozdobených stromčekov s darčekmi i s vianočne prestretými stolmi v štýle minulých období. Počas troch dní členovia RMS sprevádzali viac ako 900 návštevníkov svojím výkladom a pani Mária Orihelová pre nich priebežne piekla tradičné vianočné oplátky. Nasledujúce štyri dni prichádzali na výstavu deti zo škôlok a škôl, aj račianski seniori. Expozícia aj sprievodný náučný program deti a žiakov tešil, so záujmom kreslili či písali vianočné pozdravy a priania, zaspievali si pri ozdobených stromčekoch koledy a rozprávali o rodinných vianočných zvykoch. Mnohých dospelých veľmi potešila kolekcia starožitných vianočných pohľadníc, s ktorou sa s nami podelila ich zberateľka pani Adela Hančinová. Vďaka darcom pribudli ďalšie zaujímavé exponáty.
Na rok 2020 sme plánovali v čase hodov veľkú výstavu pod názvom „Ako sa hrali naši starí rodičia“, ktorá mala byť inštalovaná v Červenej lisovni NKD. Žiaľ, prísne opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 nám v tom zabránili.
Až v rámci Kultúrneho a športového leta sme v spolupráci s oddelením kultúry na MÚ Rača pripravili veľmi zaujímavý projekt na nádvorí Koloničovej kúrie: Založili sme tradíciu tematických výstav pripravených RMS a divadelných pondelkov zabezpečených oddelením kultúry. Vzniklo tak úžasné spojenie histórie a kultúry, čo návštevníci s potešením uvítali.
V júli 2020, rešpektujúc obmedzenia spojené s pandémiou, sme sa s vami stretli na nádvorí Koloničovej kúrie na výstave fotografií a dokumentov „Tradície ochotníckeho divadla v Rači“. Počas výstavy zarezonovala beseda s priamymi pamätníkmi týchto aktivít a vďaka nim sa obohatil náš fotoarchív o ďalšie cenné fotografie a spomienky. Následné Divadlo na nádvorí vhodne doplnilo sviatočný deň.
V auguste 2020 nasledovala výstava „Račianske rody, rodiny a mená“. Tu sme sa naozaj potešili širokej spolupráci s rodákmi, ktorí nám prinášali svoje fotografie so spomienkami, ale aj rôzne trojrozmerné exponáty do našich zbierok.
Treťou témou výstavy v septembri, v čase tradičného vinobrania, bolo „Račianske vinohradníctvo v obrazoch a spomienkach“. Na paneloch tematicky usporiadané množstvo starých fotografií a poznatkov, 25 obrazov – originálov pána Vojtecha Polakoviča na tému vinohradníctva a práce na poli v Rači, niekoľko kusov vinohradníckeho náčinia vytvorilo na nádvorí Koloničovej kúrie pozoruhodnú expozíciu, hodnú tejto najvýznamnejšej historicky doloženej „značky“ našej obce. Výstavu slávnostne otvorili starosta Rače pán Michal Drotován, predsedníčka RMS Jana Maniková a maliar Vojtech Polakovič. Počas dvoch dní si návštevníci v kultúrnom programe vypočuli prednášku Márie Hatalovej o vinohradníctve v minulosti a zúčastnili sa diskusie s Vojtechom Polakovičom o jeho tvorbe. Nechýbalo autorské čítanie z knihy „Vinohradnícke povesti“ od Dobrušky Luknárovej a Zuzany Kuglerovej. Návštevníci si vypočuli aj vystúpenie seniorského speváckeho súboru Račan.
Pôvodne plánovanú veľkú výstavu „Ako sa hrali naši starí rodičia“ sme pre uvedenú situáciu pripravili v decembri 2020 v Koloničovej kúrii v menšom rozsahu; bohužiaľ po jej otvorení a prvej návšteve račianskych škôlkarov nám ju pandémia opäť na niekoľko mesiacov zavrela.
Výstavu si mohli návštevníci pozrieť až v júni 2021 počas Kultúrneho a športového leta spolu s ďalšou monotematickou výstavou „Ako plynie čas račianskym školám, učiteľom a žiakom“. Školská výstava bola spojená so stretnutím bývalých račianskych učiteliek na nádvorí kúrie, ktoré našu výstavu obohatili mnohými spomienkami. Obidve výstavy, nainštalované v troch miestnostiach na 1. poschodí Koloničovej kúrie, boli až do konca augusta 2021 v hojnom počte navštevované deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ pod vedením p. učiteliek i v lete deťmi z denných táborov v Rači, aj seniormi z DSS, s úprimným záujmom a potešením všetkých zúčastnených. Na prednáškach sa mladí návštevníci veľa naučili o vzdelávaní a školách v minulosti. Rovnako ich zaujali hračky rodičov a starších generácií, prezentujúce istý prierez celého XX. storočia.
Výstavný maratón pokračoval v auguste 2021 výstavou „Mária Terézia“. Život tejto osvieteneckej panovníčky bol priblížený textom i množstvom fotografií, aj históriou korunovácií panovníkov v Bratislave, jej tereziánskymi aj jozefínskymi reformami, ako ovplyvnili život obyvateľov napr. v Rači. Tradičnú prednášku spojenú s diskusiou dvakrát odprezentovala pani Dobruška Luknárová. Detských návštevníkov upútali pripravené kvízové otázky vo forme hravého hľadania.
V septembri 2021 sme pripravili emotívnu výstavu „Račianske mamičky navždy v našich srdciach“. Najprv bola inštalovaná dva dni na nádvorí kúrie v spojení so skromnými burčiakovými slávnosťami v Rači a večerným Divadlom na nádvorí. Následne sme ju premiestnili do interiéru Koloničovej kúrie, kde bola hojne navštevovaná počas celej jesene. Výstava prezentovala pestrosť, náročnosť života račianskych žien, ich rodinný a pracovný život, ale aj starostlivosť o ťarchavú mamičku, narodené dieťatko a jeho zdravý vývoj vo veľkom množstve reportážnych historických fotografií. Súčasťou expozície boli pre mnohých prekvapivé informácie o Račianskej pôrodnici, lekároch-pôrodníkoch, o histórii predškolských zariadení v Rači ako obci, aj MČ Bratislavy po roku 1946. Malých aj dospelých návštevníkov upútalo množstvo trojrozmerných exponátov, dokumentujúcich všestrannú starostlivosť o dieťa v račianskych domácnostiach.
Naša vzácna členka VV RMS pani Dobroslava Luknárová napísala knižku – rozprávanie o minulosti a živote v Rači „Nezábudky“. RMS sa v júni 2021 rozhodol knižku vydať tak, aby ju čitatelia dostali do rúk pod vianočný stromček. K jej ilustráciám sme oslovili račianske deti s názvom projektu „Kreslíme si svoju knižku“. Celkom 164 račianskych detí nakreslilo 189 obrázkov k jednotlivým poviedkam. Po náročnom výbere sme takmer stovku z nich umiestnili v knižke, ktorá úspešne postúpila do tlačiarne. Všetky obrázky sme pripravili do prezentácie na FB a na výstavu kresieb.
Výstava mala byť súčasťou krstu knihy v plánovanom Adventom víkende RMS na nádvorí Koloničovej kúrie, s bohatým zábavným programom. Bohužiaľ, tento plán nám opäť prekazili protipandemické opatrenia. Knižka však pod vianočný stromček je pripravená, krst bol v úzkom kruhu našich priateľov. Spoločné privítanie knižky vo forme autogramiády s čítaním z knižky a výstavou kresieb pripravíme hneď, ako nám to situácia dovolí.
Naša práca pre budúce múzeum je pestrá, zameraná na zbierkotvornú činnosť, mapovanie osobností a života v Rači. Doterajšie aktivity RMS nie sú viazané len na výstavy a sprievodné aktivity k nim. Spočíva tiež v študijných, prezentačných a korešpondenčných aktivitách a v pravidelnej publicistickej činnosti. Na našej FB stránke vás pravidelne informujeme o plánovaných a realizovaných projektoch. Náročná je práca so zbierkovým fondom, jeho dokumentáciou i nutnými reštaurátorskými úkonmi.
Z prostriedkov RMS a vašich dobrovoľných darov aj vďaka niekoľkým menším dotáciám MČ Rača sa nám podarilo rozšíriť mobiliár tvoriaceho sa múzea o nábytok, vitrínky a police. Každý krok dopredu, každé vydarené podujatie, každá vaša priaznivá odozva na výstavách aj na našej FB stránke nás nesmierne tešia a povzbudzujú.
Aj keď nás pandemická situácia obmedzuje, do roku 2022 pripravujeme výstavy„Ako športovali naši starí rodičia“, „O osobnostiach Rače, ktoré si hodno pripomínať“, „O račianskych obchodíkoch, dielničkách a rôznych službách, ktoré naši predkovia využívali“.
Zaujali vás témy? Viete sa podeliť o vaše spomienky a dobové reálie?
Spolu sa potešíme a do múzea si opäť zachránime kúsok našej histórie. Okrem tematických výstav budeme tradične realizovať stretnutia so žiakmi ZŠ zamerané na rozprávanie o histórii a živote v Rači, v lete denný tábor, a veríme, že sa nám do tretice podarí zrealizovať adventný víkend RMS.
Všetkým návštevníkom výstav, priaznivcom a darcom za podporu a spoluprácu srdečne ďakujeme. Prajeme vám krásne a pokojné Vianočné sviatky, veselého Silvestra v kruhu blízkych ľudí a v novom roku pevné zdravie, veľa lásky a Božích milostí.

Váš RMS
PhDr. Maniková Jana
Mgr. Luknárová Dobroslava
Ing. Hatalová Mária
Mgr. Luknárová Monika
Ing. Vanerková Ingrid
Šilberský Aleš
 
V Bratislave 14.12.2021
Aleš Šilberský, člen RMS aračan.sk


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Minulé články