Stránky

13 apríla 2015

Dobroslava Luknárová: Kto si ešte pamätá? Kto si spomenie?

V Historickom kalendári na rok 2015, spracovanom p. M. Hatalovou, nájdeme medzi výročiami na mesiac apríl aj toto heslo:

V roku 1975 (40 rokov) 13. 4. 1975 bola slávnostne otvorená prvá expozícia „Račianskej izby“ v staršom račianskom dome na Alstrovej ulici č. 86 (dom už dnes nestojí). Expozícia pozostávala z pamätnej izby s typickým nábytkom a zbierkou artefaktov a bola zriadená z iniciatívy členov miestneho odboru Matice slovenskej v Rači ako dar MO MS k 30. výročiu oslobodenia Rače. Po zrušení MO MS v roku 1979 sa musela zrušiť aj expozícia Račianskej izby a historicky najvzácnejšie exponáty prevzalo Mestské múzeum do svojho archívu. Nová expozícia „Račianskej izby“ sídli od roku 1998 v budove Obecného domu na Alstrovej ulici 249.


Bývalý dom MO MS a „Račianska izba“ v rokoch 1975-9, stav z roku 1975

Kto si ešte pamätá? Kto si spomenie... áno, ešte žijú viacerí pamätníci tých vzácnych chvíľ, keď sa podarilo nadšencom z MO Matice slovenskej splniť si svoj sen – otvoriť malé národopisné múzeum a v ňom sústrediť cenné exponáty svedčiace nielen o vinohradníckej tradícii obce, ale aj o jej pohnutej a bohatej občianskej histórii.

13. apríla 1975 sa konala veľká slávnosť - pán Ľudovít Havlovič, ktorý patril k zakladateľom Izby si na tento deň spomína takto: „Bola nedeľa, okolo tretej popoludní. Pred domom, ktorý si vzal do prenájmu MO MS od pána Viktora Petschucha, vyhrávala Račianska dychovka. Slávnostné otvorenie Izby vykonal vtedajší predseda MNV Vendelín Veselský, potom spieval spevokol MO MS pod vedením Ing. J. Bieleka. Po príhovore predsedu MO MS JUDr. Karola Poláka začala slávnostná prehliadka expozície „Račianskej izby“ aj so zápisom účastníkov do Pamätnej knihy.“

Už vzhľad domu, kde bola Izba umiestnená, navodzoval historické ovzdušie a pripomínal dávnejšiu typickú architektúru domkov v Račišdorfe a čo potom samotné exponáty? O každom sa dalo rozprávať, spomínať na staršie generácie otcov, dedov, račianskych rodov.

Dom č. 86 na Alstrovej ulici (prevzaté z E-knihy Ľ. Havloviča)

Na mieste dnešného nového domu tu pôvodne stál typický račiansky vinohradnícky dom z konca 18. storočia.


Bývalý dom MO MS a "Račianska izba"

Dom mal od majiteľa v prenájme Miestny odbor Matice slovenskej v Rači a v roku 1975 vybudoval v ňom „Račiansku izbu“. Vznikla vďaka brigádnickej práci členov Miestneho odboru Matice slovenskej bez akejkoľvek pomoci vtedajších orgánov a bola darom pre Raču k 30. výročiu oslobodenia. O slávnostnom otvorení 13. apríla 1975 svedčia zápisy v pamätnej knihe. Pôvodne sa „Račianska izba“ mala stať základom pre „Račiansky skanzen“. O tom, ako bola navštevovaná, svedčia zápisy v knihe návštev.

Najčastejšími návštevníkmi boli práve žiaci račianskych škôl, na čom mala veľkú zásluhu vtedajšia učiteľka E. Krušpánová.Račianska izba - exponáty


Račianska izba – exponáty

Po prehliadke Izby sa šlo s hudbou do Nemeckého kult. domu dolu ulicou Barónka. V NKD pred početným publikom účinkoval nielen spevokol MO MS, ale aj Račianska dychovka a bohatý kultúrny program vytvorili členovia MO MS v spolupráci so školami. Mám dokumentačný materiál z celej slávnosti – fotografie, negatívy, farebné diapozitívy aj mg nahrávky. A rád, aj keď s veľkou dávkou nielen nostalgie, ale aj rozčarovania si na to obdobie spomínam“ – dokončil svoje rozprávanie p. Havlovič.


Vedomie úcty k rodnej obci a celkovej histórii nášho regiónu viedlo zakladateľov Račianskej pamätnej izby k mnohým plánom a predsavzatiam, ako pokračovať ďalej pri vytváraní pamäťovej mapy našej obce – kedysi aj stredovekého mestečka – Račišdorfu.

Koľká škoda, že vtedajšia doba príliš nepriala ich predsavzatiam, a tak už o 4 roky, v roku 1979, bolo naše miestne múzeum z úradnej moci zrušené.

Dnes už domček, v ktorom bolo, ani nenájdeme. Zato Račiansku pamätnú izbu nájdeme ľahko na jej novom mieste – v budove nášho Obecného domu, kde sa jej dostalo pekného, aj keď trochu tesného priestoru. Víta hlavne v čase Hodov a Vinobrania veľa zvedavých návštevníkov od roku 1998, keď bola jej expozícia opätovne vytvorená vďaka dobrej spolupráci vtedajších pracovníkov MÚ pod vedením starostu p. Ing. Strniska a viacerých členov MO – MS. Bolo by vítané, keby sa dali k spomienkam pána Ľ. Havloviča pridať aj ďalšie spomienkové rozprávania o tejto Izbe a podujatiach i návštevách v nej. K zápisom v Pamätnej knihe, ktorú stále opatruje výbor MO MS, by takto pribudol cenný dokumentačný materiál.

Naša Rača denno-denne mení svoju tvár – dostáva čoraz modernejšiu podobu – len kde-tu ešte pripomína svoju dlhú historickú púť. Vďaka publikáciám, ktoré o nej vyšli v rokoch 1989, 2002, 2012, 2013,2014, si dokážeme pripomenúť a predstaviť mnoho dejov a udalostí, z ktorých sa skladal jej bohatý, ale aj pohnutý život. Možno by sa dalo urobiť aj viac. Možno by si pamäť našej obce zaslúžila viac? Všetko je to na nás, jej súčasných obyvateľoch.

Z dostupného dokumentačného materiálu a publikácií
pripravila D. Luknárová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Minulé články