Stránky

31 júla 2017

Aleš Šilberský: O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 2/3

(pokračovanie článku z čísla 2/2016)

Milí spoluobčania, ďalšou knihou bola publikácia „Rača“, s podtitulom 1245, vydaná v roku 1997 pod vedením Vladimíra Ivaniča Miestnym úradom v Rači k oslave 750-eho výročia od prvej písomnej zmienky o Rači. Autori výstižne prepojili minulosť s prítomnosťou na fotografiách a rozšírili uhol pohľadu o kapitoly z dejín, napríklad o Farskú kroniku. Z doslovu knihy vyberám: „Túto publikáciu sme napísali pre všetkých. Pre jedných, aby si oživili spomienky, či dozvedeli sa niečo nové, čo doposiaľ nevedeli, pre iných, aby sa im stala Rača blízka, ba celkom blízka.“.


Minulé články