Stránky

17 septembra 2017

Aleš Šilberský: O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 3/3

(záverečná časť článku z čísla 2/2016)

Milí spoluobčania, v nadväznosti na predchádzajúce dva články, položme si otázku, čo vieme o našej histórii a o našich múzeách?

Časopis Múzeum č. 3/2006 urobil anketu „Načo sú nám múzeá“. Predpokladám, že nik z čitateľov v odpovedi na otázku nespochybnil kultúrny význam múzeí a jeho nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Odpovede čitateľov pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska a z rôznych oblastí štátnej správy sa navzájom úžasne dopĺňali v potrebách, úlohách a funkciách múzeí. Neviem, či to bola náhoda, ale zo šiestich autorov uverejnených odpovedí boli štyria z Martina, čiže z kolísky slovenského múzejníctva. Po ťažkom, náročnom úsilí predošlých generácií o vlastnú identitu Slovákov približne od konca 18. storočia, cez súkromné a školské zbierky bola v roku 1863 založená Matica slovenská a následne aj muzeálna zbierka. Na tomto obrodení národa sa podieľali významné osobnosti s ich nasledovníkmi, ktorí rozvíjali tieto myšlienky do dnešných dní, kedy si život, krajinu a našu kultúru spravujeme sami.

Minulé články