Stránky

20 októbra 2012

Ľudovít Havlovič a kol.: Račianske múzeum s galériou v Koloničovej kúrii - návrh

Návrh na premiestnenie Račianskej izby do Koloničovej kúrie a jej premenu na Račianske múzeum s galériou.

Račianska izba, vlastivedné múzeum pre dokumentáciu dejín a prírody mestskej časti Bratislava-Rača, má za sebou takmer 40-ročnú pohnutú históriu. Vznikla v roku 1975 ako pamätná izba vďaka zanieteniu členov Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) a ochote Račanov venovať a zapožičať do jej národopisnej a vinohradníckej zbierky pamiatkové predmety - kroje, nábytok, predmety dennej potreby, listiny, fotografie, vinohradnícke nástroje a zariadenia. Bohužiaľ, po štyroch rokoch činnosti bola Račianska izba spolu s MO MS v roku 1979 zrušená.
 
Interiér bývalej „Račianskej izby“ pred zrušením v roku 1979

Minulé články