Stránky

20 októbra 2012

Ľudovít Havlovič a kol.: Račianske múzeum s galériou v Koloničovej kúrii - návrh

Návrh na premiestnenie Račianskej izby do Koloničovej kúrie a jej premenu na Račianske múzeum s galériou.

Račianska izba, vlastivedné múzeum pre dokumentáciu dejín a prírody mestskej časti Bratislava-Rača, má za sebou takmer 40-ročnú pohnutú históriu. Vznikla v roku 1975 ako pamätná izba vďaka zanieteniu členov Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) a ochote Račanov venovať a zapožičať do jej národopisnej a vinohradníckej zbierky pamiatkové predmety - kroje, nábytok, predmety dennej potreby, listiny, fotografie, vinohradnícke nástroje a zariadenia. Bohužiaľ, po štyroch rokoch činnosti bola Račianska izba spolu s MO MS v roku 1979 zrušená.
 
Interiér bývalej „Račianskej izby“ pred zrušením v roku 1979
MÚ Rača v roku 1998 po rekonštrukcii ľavého traktu Obecného domu Račiansku izbu k „račianskym hodom“ obnovil. Exponáty dodali obyvatelia a členovia MO MS. Dňa 21. apríla 2001 bola Račianska izba zriaďovacou listinou zaradená do siete múzeí a včlenená do organizačnej štruktúry Miestneho úradu. Sídlom sa stal Obecný dom (Alstrova 249) a prevádzkovaním bol poverený MO MS v Rači.
Račianska izba viac než 11 rokov úspešne zviditeľňuje históriu a tradície Rače, no rozširovaniu národopisnej a vinohradníckej expozície a plnšiemu využívaniu potenciálu tohto kultúrneho zariadenia v ostatných rokoch bránia obmedzené priestory a nepravidelné otváracie hodiny. Snaha prekonať túto prekážku vyústila do návrhu Račiansku izbu premiestniť do priestorov Koloničovej kúrie a postupne ju premeniť na Račianske múzeum čo najúplnejšie mapujúce bohatú históriu Rače a vývoj jej osídlenia. Rozsiahle dielo račianskeho ľudového maliara Vojtecha Polakoviča neskôr vnuklo myšlienku doplniť expozície múzea galériou zameranou na umelecké stvárnenie starej Rače, života Račanov a račianskej prírody.
Koloničova kúria ako sídlo pre Račianske múzeum s galériou nie je náhodná voľba. Pamiatkový úrad SR ju pod č. 697 eviduje ako kultúrnu pamiatku, nachádza sa v prirodzenom centre Rače a dosiaľ nemala dlhodobé využitie primerané jej historickému významu. Situovaním do kúrie sa múzeum ocitne v centrálnom priestore s patinou najstaršej histórie Rače, s výbornou dostupnosťou pre obyvateľov aj návštevníkov a zároveň so zázemím pre rozvoj zbierok a širokej škály kultúrnych, propagačných a informačných funkcií. Na druhej strane múzeum a galéria podčiarknu charakter kúrie ako stánku kultúry.
V priestoroch kúrie môže byť umiestnené aj Informačné centrum, dá sa tu vytvoriť depozitár, študovňa, prednášková a malá koncertná miestnosť a dovoľuje budovať nové expozície s témami vzťahujúcimi sa na históriu a vývoj Rače: história a národopis nemeckých obyvateľov Račišdorfa, história iných etník žijúcich v Račišdorfe (Česi, Židia, Maďari), história račišdorfských a račianskych škôl, história ochotníckeho divadelníctva, hra a hračky račianskych detí, vysťahovalectvo do Ameriky, história železnice a Rendeza, Račištorf za I. ČSR a za Slovenského štátu, história Rače po II. svetovej vojne, významné osobnosti, história Krasňan, ...
Račianske múzeum s galériou sa môže po rozšírení expozícií uchádzať o zaradenie do siete múzeí Slovenska a o získanie štatútu regionálneho múzea. Rača sa tak v starostlivosti o svoje kultúrne dedičstvo priblíži k úrovni, na ktorej sa už dávnejšie so svojimi muzeálnymi zariadeniami nachádzajú susedné mestečká Svätý Jur a Pezinok.
Vytvorenie múzea umožní základné odborné činnosti profesionalizovať (Predpis č. 523/2009 Z. z.). Vysokou kultúrno-historickou prioritou je hlavne zintenzívniť a profesionalizovať nadobúdanie zbierkových predmetov, pretože pravdepodobnosť, že sa ešte podarí získať cenné predmety vypovedajúce o histórii a o živote obyvateľov Rače, Rendeza a Krasňan, s každým uplynutým rokom výrazne klesá a stopy minulosti sa nenávratne strácajú.
Úspech zámeru závisí od podpory poslancov a obyvateľov Rače.
Rodákov aj tých, ktorým sa Rača stala domovom.

Havlovič Ľudovít
Luknárová Dobroslava
Polakovič Vojtech
Ščibrany Miro
Šilberský Aleš
Úplné znenie návrhu:
Račianske múzeum - návrh


Obecný dom a Koloničova kúria


Koloničova kúria 2012

 


Račianska izba
 
Račianska izba 1979

 
Račianska izba 1998
 
Račianska izba 2001

 
Račianska izba 2012

Rača minulosti - obrazy Vojtecha Polakoviča


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Minulé články