Stránky

17 septembra 2017

Aleš Šilberský: O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 3/3

(záverečná časť článku z čísla 2/2016)

Milí spoluobčania, v nadväznosti na predchádzajúce dva články, položme si otázku, čo vieme o našej histórii a o našich múzeách?

Časopis Múzeum č. 3/2006 urobil anketu „Načo sú nám múzeá“. Predpokladám, že nik z čitateľov v odpovedi na otázku nespochybnil kultúrny význam múzeí a jeho nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Odpovede čitateľov pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska a z rôznych oblastí štátnej správy sa navzájom úžasne dopĺňali v potrebách, úlohách a funkciách múzeí. Neviem, či to bola náhoda, ale zo šiestich autorov uverejnených odpovedí boli štyria z Martina, čiže z kolísky slovenského múzejníctva. Po ťažkom, náročnom úsilí predošlých generácií o vlastnú identitu Slovákov približne od konca 18. storočia, cez súkromné a školské zbierky bola v roku 1863 založená Matica slovenská a následne aj muzeálna zbierka. Na tomto obrodení národa sa podieľali významné osobnosti s ich nasledovníkmi, ktorí rozvíjali tieto myšlienky do dnešných dní, kedy si život, krajinu a našu kultúru spravujeme sami.

31 júla 2017

Aleš Šilberský: O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 2/3

(pokračovanie článku z čísla 2/2016)

Milí spoluobčania, ďalšou knihou bola publikácia „Rača“, s podtitulom 1245, vydaná v roku 1997 pod vedením Vladimíra Ivaniča Miestnym úradom v Rači k oslave 750-eho výročia od prvej písomnej zmienky o Rači. Autori výstižne prepojili minulosť s prítomnosťou na fotografiách a rozšírili uhol pohľadu o kapitoly z dejín, napríklad o Farskú kroniku. Z doslovu knihy vyberám: „Túto publikáciu sme napísali pre všetkých. Pre jedných, aby si oživili spomienky, či dozvedeli sa niečo nové, čo doposiaľ nevedeli, pre iných, aby sa im stala Rača blízka, ba celkom blízka.“.


Minulé články