Stránky

20 januára 2020

Aleš Šilberský: O prvom roku Račianskeho muzeálneho spolku

Milí Račania, sme radi, že naša muzeálna prezentácia v uplynulom roku priniesla svoje ovocie. V priebehu roka sme sa Vám predstavili v Rači na štyroch podujatiach, otvorili sme pre Vás FB stránku a o našej činnosti aj plánoch sme Vás informovali vo viacerých článkoch v Račianskom výbere i na stránkach račan.sk.


V marci na festivale „Račania Račanom“, v NKD, sme sa Vám predstavili osobne, hovorili sme Vám o našom programe a plánoch. Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli založiť RMS, je naše úsilie založiť v Rači profesionálne múzeum v Koloničovej kúrii. Hovorili sme Vám o obdobných snahách našich predchodcov z MO MS, ktorí založili v roku 1975 prvú Račiansku izbu. Jej história využitia do súčasnosti potvrdzuje, ako je dôležité spoločne uchovávať našu históriu, podrobnejšie ju dokumentovať, odborne spracovávať a napokon vo väčšej miere a hĺbke prezentovať v Račianskom múzeu. Aké bude naše múzeum, čo všetko v ňom nájdete, o čom všetkom sa vzájomne poučíme aj potešíme, záleží na nás všetkých.

Prvou muzeálnou výstavou sme sa vám predstavili počas minuloročných hodov vo veľkej sále NKD, kde sme vám predstavili aspoň v základných obrysoch to, čo by malo byť v budúcom Račianskom múzeu: Náčrt dejín obce aj s jej transformáciou na jednu MČ Bratislavy s publikáciami, katastrálne mapy Rače a jej chotára, historické fotografie a podrobné informácie o jednotlivých častiach MČ: Krasňany, Rendez a Rača, vrátane údajov o školách, spolkoch atď. Na výstave sme mali pripravené pre deti i dospelých tematické ankety, hry aj hádanky, veľký záujem návštevníkov pútala na seba železničná dráha. Premietal sa dokument z r. 2002, v ktorom pán Ľudovít Havlovič sprevádzal žiakov zo ZŠ Tbiliská po pamiatkach v Rači. V strede sály boli vystavené na stoloch rôzne úžitkové predmety z domácností, hlavne z kuchyne, ale tiež z dielní, z pivnice či vinohradu. Bohato boli zastúpené športové potreby, diplomy, trofeje a fotografie. Nechýbali mnohé čísla časopisov Račiansky výber a račan.sk výber. Na pódiu dominovala výstave ukážka tradičnej račianskej domácnosti s dobovým nábytkom, umývadlom, šijacím strojom, množstvom odevov i slávnostne prestretým stolom. Množstvo tradičného kuchynského riadu, ale aj starodávna posteľ a kolíska pre dieťa priťahovali pozornosť detí aj dospelých – jedných zo zvedavosti pre neznalosť a dospelých iste z nostalgie a pre spomienky.Literárne a výtvarné práce detí, žiakov aj dospelých zo súťaže Račiansky jahodový kvet, 23. ročník organizovaný Miestnym odborom Matice Slovenskej v Rači, a výstava zobrazení krojov karpatských Nemcov na Slovensku vhodne dopĺňali pestrý kolorit výstavy. Jej početní návštevníci nás potešili svojimi spomienkami, ale aj všetečnými otázkami, prinesením darov do múzea aj podpismi a odkazmi do knihy návštev. Po hodoch ešte ďalšie tri dni navštevovali výstavu deti z miestnych MŠ a žiaci zo ZŠ.

V auguste bol RMS prizvaný MÚ ku spolupráci na náročnom projekte k získaniu dotácie z Nórskych fondov na rekonštrukciu Koloničovej kúrie. Spolu s pracovníčkami MÚ a prizvanými odborníkmi, aj zástupcami Fakulty architektúry, sme sa zúčastnili rokovaní s občanmi počas Račianskeho vinobrania, kde sme znovu prezentovali potrebu múzea v Koloničovej kúrii. Vypracovali sme komplexný projekt, ako by malo múzeum fungovať s jeho stálou aj tematickými expozíciami, príslušným zázemím aj pravidelnou prevádzkou. Z podnetov, ktoré odzneli pri prehliadke Koloničovej kúrie, sme vytvorili plán aktivít, čo všetko by mohlo múzeum pre návštevníkov pripraviť. Aj keď Nórske fondy už nebudú, pre potrebnú a pripravovanú rekonštrukciu prísľub a podporu MÚ máme.
V závere roka počas Vianočných trhov sme sa s vami, milí Račania, podelili o spomienky na tradičné Vianoce v Rači na našej výstave „Ako trávili Vianoce naši starí rodičia“. Príprava výstavy bola vzhľadom na stav bývalej vinárne v NKD veru veľmi náročná, ale výsledok stál za to. Veď sa návštevníci mohli tešiť nielen z množstva zaujímavých predmetov, napr. zo šestnástich betlehemov, či vianočne prestretých stolov a ozdobených stromčekov, ale predovšetkým z vyčarenej predsviatočnej chvíle. Tú ochotne komentovali členovia RMS svojím výkladom a dotvárala aj pani Orihelová pečením oplátok pre návštevníkov počas troch dní. Nasledujúce štyri dni prichádzali deti zo škôlok a škôl s cieľom obdivovať aj poučiť sa, nakresliť či napísať vianočné pozdravy aj priania, zaspievať pri ozdobených stromčekoch koledy aj porozprávať o rodinných vianočných zvykoch.

Výstavu navštívilo viac ako 900 návštevníkov a opäť nám pribudli ďalšie zaujímavé exponáty k tým, čo sme od vás dostali v priebehu roka, za čo vám všetkým veľmi srdečne ďakujeme a v novom roku prajeme pevné zdravie, veľa lásky a Božích milostí.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom aj návštevníkom výstav za záujem, podporu aj spoluprácu v priebehu našich podujatí a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Myslite, prosím, na nás, veď na máj pripravujeme ďalšiu pútavú výstavu pod názvom:

„Ako sa hrali naši starí rodičia“.


Váš RMS:
PhDr. Maniková Jana
Mgr. Luknárová Dobroslava
Ing. Hatalová Mária
Mgr. Luknárová Monika
Ing. Vanerková Ingrid
Šilberský Aleš (autor článku)
Bratislava-Rača 17. 1. 2020

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Minulé články